แบบสอบถาม

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบสอบถาม

 • แบบสอบถาม - เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์. ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม. เพศ. ชาย. หญิง. อายุ. ต่ำกว่า 15 ปี, 15-25 ปี, 26-35 ปี, 36-45 ปี, 46-60 ปี, 60 ปีขึ้นไป.

  http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/index.php?id=quiz

  คำค้น : แบบสอบถาม


 • การตั้งคำถามในแบบสอบถาม - SlideShare

  20 ก.ย. 2013 ... แนวทางการตั้งข้อคำถามในแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย. ... ควรใช้ภาษา หลักการทั่วไปสาห รับการตั้งคาถามในแบบสอบถาม 5. อย่าใช้วิธี ส่วนที่ 1 ...

  http://www.slideshare.net/DrKrisada/ss-26386526

  คำค้น : แบบสอบถาม


 • แบบสอบถามความพึงพอใจของเว็บไซต์ห้องสมุด

  แบบสอบถาม Online ความพึงพอใจ. การใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน. (http://www.eppo.go.th/elibrary). คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม.

  http://www.eppo.go.th/elibrary/page/poll.aspx

  คำค้น : แบบสอบถาม


 • Google ฟอร์ม – แบบสอบถามและแบบฟอร์มที่สร้างง่ายสำหรับทุกคน

  สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ในสเปรดชีตและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีใน Google ชีต.

  https://www.google.com/intx/th/work/apps/business/products/forms/

  คำค้น : แบบสอบถาม


แบบสอบถาม