เอกลักษณ์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอกลักษณ์

 • เอกลักษณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  ลักษณะเฉพาะ, Example: เดิมทีผู้หญิงไทยหน้าหวาน แต่ปัจจุบันนิยมไปเสริมจมูกให้เหมือน ผู้หญิงเมืองนอก จนทำให้เอกลักษณ์บนใบหน้าเปลี่ยนไป, Thai definition: ...

  http://dict.longdo.com/search/เอกลักษณ์

  คำค้น : เอกลักษณ์


 • เอกลักษณ์ไทย - YouTube

  23 ส.ค. 2013 ... เอกลักษณ์ไทย. sittipong khunchatree. SubscribeSubscribedUnsubscribe 576576. Loading... Loading... Working... Add to ...

  http://www.youtube.com/watch?v=_DW4zkYfmwM

  คำค้น : เอกลักษณ์


 • เอกลักษณ์

  ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยพายัพ หมายถึง. Diversity. การมีจำนวนนักศึกษาและ บุคลากรจากต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งการมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ...

  http://www.payap.ac.th/about/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=52

  คำค้น : เอกลักษณ์


 • อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

  อัตลักษณ์ (Identity) " หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ...

  http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=98

  คำค้น : เอกลักษณ์


เอกลักษณ์