เก็บเกี่ยว

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เก็บเกี่ยว

 • การเก็บเกี่ยวข้าวฟ่าง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

  ข้าวฟ่างจะเก็บเกี่ยวได้ เมื่อเมล็ดมีเนื้อแข็งและแห้ง และมีสีคงที่ตรงตามพันธุ์ หรือเมื่อข้าวฟ่าง มีอายุแก่ครบกำหนด ปกติแล้ว ข้าวฟ่างเมล็ดที่ปลูกทั่วๆ ไป ในประเทศไทย มีอายุระหว่าง ...

  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=14&chap=7&page=t14-7-infodetail09.html

  คำค้น : เก็บเกี่ยว


 • การเก็บเกี่ยวข้าว - Thailand: The Royal Chitralada Projects Home Page

  การเก็บเกี่ยวข้าว ... และในสัปดาห์ที่สามแป้งก็จะแข็งตัวมากยิ่งขึ้นเป็นรูปร่างของเมล็ด ข้าวกล้อง แต่มันจะแก่เก็บเกี่ยวได้ ในสัปดาห์ที่สี่นับจากวันที่ผสมเกสร จึงเป็นที่เชื่อถือได้ว่า ...

  https://web.ku.ac.th/nk40/nk/data/03/lab1k35.htm

  คำค้น : เก็บเกี่ยว


 • บทความ - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  บทความ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รวบรวมโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  http://www.phtnet.org/article/

  คำค้น : เก็บเกี่ยว


 • เก็บเกี่ยวข้าว 1 - YouTube

  19 พ.ย. 2011 ... เมื่อข้าวในนาสุกเต็มที่ก็จะมีการเก็บเกี่ยว ปัจจุบัน การเก็บเกี่ยวด้วยมือแบบเก่าไม่ค่อยจะมีคน นิยม เนื่องจากแรงงานหายาก ราคาแพง ค่าจ้างรายวัน วันละ 200-250 ...

  http://www.youtube.com/watch?v=Mkcpzi0KbZs

  คำค้น : เก็บเกี่ยว


เก็บเกี่ยว