อุตสาหกรรม

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรม - วิกิพีเดีย

  อุตสาหกรรม (อังกฤษ: Industry) เป็นคำจำกัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อ ที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในยุควิกตอเรีย ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/อุตสาหกรรม

  คำค้น : อุตสาหกรรม


 • กระทรวงอุตสาหกรรม

  เผยผลการดำเนินงานปี 2558 ส่งเสริมสนับสนุน SMEs ทั่วไทย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ร้อยละ 30 พร้อมตั้งศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center : BSC) ...

  http://www.industry.go.th/

  คำค้น : อุตสาหกรรม


 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

  เกี่ยวกับธุรกิจ SME ที่ต้องการคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ.

  http://www.dip.go.th/

  คำค้น : อุตสาหกรรม


อุตสาหกรรม