ออสเตรีย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออสเตรีย

 • สถาน เอกอัครราชทูต ออสเตรีย - BMeiA

  คุณจะพบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศออสเตรียทั้งทางด้านการเมืองวัฒนธรรมการ ท่องเที่ยวและทางด้านเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงไปหาข้อมูลอื่นๆที่คุณต้องการได้อีก มากข้อมูล ...

  http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok.html

  คำค้น : ออสเตรีย


 • Austria Visa Information - Thailand - Thai - Home - VFS Global

  สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศการเปิดให้บริการของศูนย์รับ ... กรุงเทพมหานคร ซึ่งคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปพิจารณาที่สถานทูตออสเตรีย ...

  http://www.vfsglobal.com/austria/thailand/thai/

  คำค้น : ออสเตรีย


 • ประเทศออสเตรีย - วิกิพีเดีย

  ออสเตรียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 9 รัฐ (states - Bundesländer) รัฐเหล่านี้ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น เขต (districts - Bezirke) และ นคร (cities ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศออสเตรีย

  คำค้น : ออสเตรีย


ออสเตรีย