อสังหาริมทรัพย์

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์

  • อสังหาริมทรัพย์ - วิกิพีเดีย

    ถ้าจะมีการกระทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน อาคาร บ้านเรือน ในทาง กฎหมายกำหนดให้ต้องทำสัญญาหนังสือ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่นโฉนด ...

    https://th.wikipedia.org/wiki/อสังหาริมทรัพย์

    คำค้น : อสังหาริมทรัพย์


อสังหาริมทรัพย์