ห้าเหลี่ยม

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ห้าเหลี่ยม

 • รูปห้าเหลี่ยม - วิกิตำรา

  ยุคลิดได้อธิบายการสร้างรูปห้าเหลี่ยมปรกติ โดยใช้ไม้บรรทัดและวงเวียน ไว้ในหนังสือ Elements ตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช คาร์ล ฟรีดริช ...

  https://th.wikibooks.org/wiki/รูปห้าเหลี่ยม

  คำค้น : ห้าเหลี่ยม


 • รูปห้าเหลี่ยม - วิกิพีเดีย

  รูปห้าเหลี่ยม (อังกฤษ: pentagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มีด้าน 5 ด้าน. รูปห้าเหลี่ยมปกติ ( regular pentagon) คือ รูปห้าเหลี่ยมที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน และมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากัน ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/รูปห้าเหลี่ยม

  คำค้น : ห้าเหลี่ยม


 • คณิตประถมปลาย การสร้างรูปห้าเหลี่ยม - YouTube

  16 ก.ย. 2013 ... ครูสถาพรและน้องพลอย อารียา รร.บ้านนาทุ่ง อ.เดชอุดม อุบลฯ.

  http://www.youtube.com/watch?v=QsG8VKBW8-E

  คำค้น : ห้าเหลี่ยม


 • สร้างห้าเหลี่ยมด้านเท่าด้วย GSP - YouTube

  23 ส.ค. 2011 ... การสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าด้วยโปรแกรม GSP. ... สร้างห้าเหลี่ยมด้านเท่าด้วย GSP. NuPenDekDee. SubscribeSubscribedUnsubscribe 295295.

  http://www.youtube.com/watch?v=iP_5nARh4WI

  คำค้น : ห้าเหลี่ยม


ห้าเหลี่ยม