หลักสูตร

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร

 • หลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  หลักสูตรปริญญาตรี · บัณฑิตศึกษา · โครงการสัมฤทธิบัตร · หน่วยงาน · งานทะเบียนและ วัดผล · ระบบห้องสมุด ... โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ...

  http://www.stou.ac.th/Courses/

  คำค้น : หลักสูตร


 • หลักสูตร - วิกิพีเดีย

  หลักสูตร (อังกฤษ: curriculum (เอกพจน์) หรือ curricula (พหูพจน์)) เป็นคำที่เกิดขึ้นมาใน คริสต์ศตวรรษที่ 17 และเริ่มใช้คำนี้อย่างแพร่หลายในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 20 ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/หลักสูตร

  คำค้น : หลักสูตร


 • หลักสูตรแกนกลาง

  โครงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544,สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ.

  http://www.curriculum51.net/

  คำค้น : หลักสูตร


 • หลักสูตร แกน กลาง การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

  ความนํา. กระทรวงศึกษาธิการได ประกาศใช หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให เป น. หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย ...

  http://pts.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/education_core2551.pdf

  คำค้น : หลักสูตร


หลักสูตร