สารเสพติด

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สารเสพติด

  • ความรู้เรื่องยาเสพติด

    ความรู้เรื่องยาเสพติด ๑. ความหมายของยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ...

    http://www.kiriwong.ac.th/index.php/2011-06-03-10-24-05/203-2011-07-15-07-45-36

    คำค้น : สารเสพติด


สารเสพติด