วัตถุดิบ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัตถุดิบ

 • วัตถุดิบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่าพจนานุกรม ...

  raw material, วัตถุดิบ, วัสดุตั้งต้นในกระบวนการผลิต เช่น อ้อยเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำตาล น้ำมันปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบสำหรับสังเคราะห์ยางเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.].

  http://dict.longdo.com/search/วัตถุดิบ

  คำค้น : วัตถุดิบ


 • Raw material / วัตถุดิบ - Food Wiki | Food Network Solution

  วัตถุดิบที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร หมายถึงผลิตผลจากการเกษตร ได้แก่ ผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ และประมง เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ...

  http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0464/raw-material-วัตถุดิบ

  คำค้น : วัตถุดิบ


 • ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม - DKSH Thailand

  ดีเคเอสเอช เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำด้านสารเคมีชนิดพิเศษ และเป็นผู้ให้บริการด้านการขยาย ตลาดระดับโลกสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม.

  http://www.dksh.co.th/htm/636/th_TH/ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม.htm?BUId=24904

  คำค้น : วัตถุดิบ


 • วัตถุดิบ - พจนานุกรม - Sanook.com

  พจนานุกรมออนไลน์ คำแปล วัตถุดิบ คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [ วัตถุดิบ] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Sanook English Thai ...

  http://dictionary.sanook.com/search/วัตถุดิบ

  คำค้น : วัตถุดิบ


วัตถุดิบ