รหัสสินค้า

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รหัสสินค้า

 • คำแนะนำในการออกแบบรหัสสินค้า - Business Soft

  ในระบบคอมพิวเตอร์ หากจะใช้ชื่อสินค้าโดยตรงเพื่อเรียกใช้งาน จะไม่สะดวกนัก อีกทั้งการ ลำดับสินค้าที่ต้องการให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน ย่อมทำให้เกิดความสับสน ...

  http://www.businesssoft.com/support/beginner/0102.htm

  คำค้น : รหัสสินค้า


 • การกำหนดรหัสสินค้า ใน Get A Business Control System - YouTube

  10 มิ.ย. 2013 ... วิธีการใช้งาน Get A Business Control System หัวข้อ การกำหนดรหัสสินค้า สำหรับเริ่มต้น การใช้งาน ในการกำหนดรหัสสินค้า และรายละเอียดสินค้า ...

  http://www.youtube.com/watch?v=ULjEZqPMZvI

  คำค้น : รหัสสินค้า


 • วิธีการตั้งรหัส - Nanosoft.co.th

  การตั้งรหัสในโปรแกรมจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ในการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น รหัสสินค้า,รหัสบัญชี, รหัสลูกหนี้,รหัสเจ้าหนี้ และ รหัสพนักงาน ...

  http://nanosoft.co.th/pdtip04.htm

  คำค้น : รหัสสินค้า


 • ตอนที่ 4 สร้างรหัสสินค้า - Business Soft

  จากแนวคิดในการออกแบบรหัส ผู้ใช้งานก็ควรจะเตรียมรหัสไว้บนกระดาษก่อนบางส่วน จาก นั้น ก็จะนำมาบันทึกลงไปในโปรแกรม โดยเริ่มจากรหัสสินค้าก่อนยกตัวอย่าง ...

  http://www.businesssoft.com/support/beginner/0004.htm

  คำค้น : รหัสสินค้า


รหัสสินค้า