มหาวิทยาลัย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัย - วิกิพีเดีย

  มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัย

  คำค้น : มหาวิทยาลัย


 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แห่งแรกที่ใช้ชื่อตามจังหวัด ตั้งอยู่ที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 สัญลักษณ์ประจำสถาบันคือ รูปช้างชูคบเพลิง.

  http://www.cmu.ac.th/

  คำค้น : มหาวิทยาลัย


 • University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา : up

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคณะ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...

  http://www.up.ac.th/

  คำค้น : มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัย