พลาสติก

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พลาสติก

 • พลาสติก - วิกิพีเดีย

  พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็ แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/พลาสติก

  คำค้น : พลาสติก


 • สถาบันพลาสติก (Plastics Institute Of Thailand)

  สถาบันพลาสติกเป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางลำดับที่ 8 ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งด้วยมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 16 พฤศจิกายน  ...

  http://www.thaiplastics.org/

  คำค้น : พลาสติก


 • กบนอกกะลา : พลาสติก - YouTube

  2 พ.ค. 2011 ... รายการ: กบนอกกะลา ตอน: พลาสติก นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ออกอากาศ: 5 มิถุนายน 2552 ถ้า จะถามว่า สิ่งของรอบๆ ตัวเรา อะไรบ้างที่เป็นพลาสติก ...

  http://www.youtube.com/watch?v=mpGiRXu1si0

  คำค้น : พลาสติก


 • พลาสติก 7 ประเภท

  ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์การนำวัสดุต่างๆ มารีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึง การนำพลาสติกต่างๆ ไปรีไซเคิลด้วย สมาคม อุตสาหกรรมพลาสติกแห่งอเมริกา (The Society of ...

  http://www.stou.ac.th/study/sumrit/1-56(500)/page4-1-56(500).html

  คำค้น : พลาสติก


พลาสติก