ฝรั่งเศส

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝรั่งเศส

 • ยินดีต้อนรับ - TLScontact TLScontact center - ประเทศไทย, ฝรั่งเศส

  ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จะปิดทำการในวันที่ 23 ตุลาคม 2558. สถานฑูตประเทศฝรั่งเศส และ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา  ...

  https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php?l=th

  คำค้น : ฝรั่งเศส


 • สาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้อมูลทั่วไป | Ambassade Royale de Thaïlande en ...

  ประชากร, ๖๕.๙ ล้านคน (ปี ๒๕๕๕). ภูมิอากาศ, โดยทั่วไปฤดูหนาวไม่หนาวมาก และฤดูร้อน อากาศเย็นสบาย. ภาษาราชการ, ฝรั่งเศส. ศาสนา, คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๘๕

  http://www.thaiembassy.fr/สาธารณรัฐฝรั่งเศส/ข้อมูลทั่วไป/

  คำค้น : ฝรั่งเศส


 • ภาษาฝรั่งเศส - วิกิพีเดีย - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Français) เป็นหนึ่งในภาษากลุ่มโรมานซ์ที่สำคัญที่สุด เป็นรองเพียง ภาษาสเปนและโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีคนนิยมเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาฝรั่งเศส

  คำค้น : ฝรั่งเศส


 • ประเทศฝรั่งเศส - วิกิพีเดีย

  ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: France) หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: République Française) เป็นประเทศที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศฝรั่งเศส

  คำค้น : ฝรั่งเศส


ฝรั่งเศส