ผู้สูงอายุ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ

 • ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ - มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

  แนวทางสร้างงาน-สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุ, เขียนโดย tgri, ฮิต: 1987 ... การศึกษา และพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในแต่ละสถานบริการภายใต้  ...

  http://www.thaitgri.org/index.php/research/oldsresearch

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • สถานพักฟื้น ดูแลผู้สูงอายุ Goldenlife Nursing Home - Facebook

  สถานพักฟื้น ดูแลผู้สูงอายุ Goldenlife Nursing Home, กรุงเทพมหานคร. ถูกใจ 1542 คน · 146 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้ · 174 คนเคยมาที่นี่. สถานดูแลผู้ป่วย...

  https://th-th.facebook.com/GoldenlifeNursingHome/

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • วัยสูงอายุ - วิกิพีเดีย

  วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุ อาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/วัยสูงอายุ

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • ผู้สูงอายุ Older person - หาหมอ.com - HaaMor.com

  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ ต้องพึ่งพา เป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ ทั้งด้านสุขภาพ การเงิน ความเสื่อมจากเซลล์สมอง การขาดแคลนคนดูแล คน เข้าใจ ...

  http://haamor.com/th/ผู้สูงอายุ/

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุ