ประจำจังหวัด

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประจำจังหวัด

 • OSM Andaman - สัญลักษณ์ประจำจังหวัดระนอง

  ตราประจำจังหวัดระนอง มีความหมายดังนี้. เลข 5 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.

  http://www.osmsouth-w.moi.go.th/osm-introduce.php?url=ranong-logo

  คำค้น : ประจำจังหวัด


 • ตราประจำจังหวัดของไทย - วิกิพีเดีย

  ตราประจำจังหวัดของไทย มีพัฒนาการมาจากตราประจำตำแหน่งของเจ้าเมืองในสมัย สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และตราประจำธงประจำกองลูกเสือ 14 มณฑล ในสมัยรัชกาลที่ 6 - 7  ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ตราประจำจังหวัดของไทย

  คำค้น : ประจำจังหวัด


 • สัญลักษณ์ประจำจังหวัด - จังหวัดนครปฐม

  สัญลักษณ์ประจำจังหวัด. ตราประจำจังหวัดนครปฐม รูปเจดีย์องค์ใหญ่และมีมงกุฎติดอยู่ที่พระ ปฐมเจดีย์. เจดีย์องค์ใหญ่ หมายถึง องค์พระปฐมเจดีย์ที่พระโสณะและพระอุตระได้สร้างขึ้น.

  http://www.nakhonpathom.go.th/npt/index.php/2013-12-04-03-20-51

  คำค้น : ประจำจังหวัด


 • รายชื่อคำขวัญประจำจังหวัด - วิกิพีเดีย

  คำขวัญประจำจังหวัด เป็นคำขวัญที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึง เอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ มักเป็นคำคล้องจองสั้น ๆ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อคำขวัญประจำจังหวัด

  คำค้น : ประจำจังหวัด


ประจำจังหวัด