ทำกิจกรรม

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทำกิจกรรม

 • จากเด็กกิจกรรม...สู่คนทำงานมืออาชีพ

  การเรียนเพียงอย่างเดียว จะต้องมีความสุขกับการทำกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนด้วย” ... ปรับ ตัวก้าวสู่โลกของการทำงานจริงได้ง่ายกว่านักศึกษาที่ไม่ใส่ใจการทำกิจกรรมใน

  http://www.stou.ac.th/study/sumrit/8-56(500)/page2-8-56(500).html

  คำค้น : ทำกิจกรรม


 • การเรียนให้เรามีงานทำ กิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น | Facebook

  การเรียนให้เรามีงานทำ กิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น ใช้งาน Facebook เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ การเรียนให้เรามีงานทำ กิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น และคนอื่นๆ...

  https://th-th.facebook.com/people/การเรียนให้เรามีงานทำ-กิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น/100002719619264

  คำค้น : ทำกิจกรรม


 • เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - YouTube

  19 ม.ค. 2011 ... เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์. bmatraining. SubscribeSubscribed ... เกม กิจกรรม สัมพันธ์ : อุ๊ย...โอ๊ะ !!! - Duration: 6:34. by กิจกรรมธรรมชาติ อีแน็ค ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7P2GTeOFXto

  คำค้น : ทำกิจกรรม


 • ดํา เนินการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  เอกสารเล่มนีเป็นคู่มือการทํากิจกรรมกลุ่มสัม พันธ์ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ... บุคลากรและผู้ที สนใจทัวไปที จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพือความ.

  http://www.stou.ac.th/offices/Oce/publication/pr2/͡ûԺѵԧҹ÷ӡԨѹ.pdf

  คำค้น : ทำกิจกรรม


ทำกิจกรรม