ดำเนินกิจการ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดำเนินกิจการ

 • แนวทาง การ ดำเนิน ธุรกิจ - Phatra : Capital

  การดำเนินธุรกิจในบางครั้งอาจเกิดการกระทำผิดโดยมิได้เจตนาได้ แต่กลุ่มธุรกิจตลาดทุนไม่ สามารถยอมรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ...

  http://www.phatracapital.com/th/about-guideline-business-conduct.php

  คำค้น : ดำเนินกิจการ


 • แนวทางในการดำเนินธุรกิจ - www.amada.co.th

  แนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในเครืออะมะดะ ... ของแต่ละท้องถิ่นเมื่อมีการ ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ อีกทั้งมีความพยายามในการให้ความสนันสนุนต่อชุมชนนานาชาติ.

  http://www.amada.co.th/th/AboutUs/Index/43/Amada_Group's_“Corporate_Code_of_Conduct”

  คำค้น : ดำเนินกิจการ


 • *ประกอบธุรกิจ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่ง สินค้า หรือผู้ให้ บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโ��ษณาด้วย. ธนาคาร, น.

  http://dict.longdo.com/search/*ประกอบธุรกิจ*

  คำค้น : ดำเนินกิจการ


 • รายงานการตรวจตราและควบคุมการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

  รายงานการตรวจตราและควบคุมการดำเนินกิจการของมูลนิธิ. ประจำปี..................... อำเภอ / เขต. .... ข้อ 3 การจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ.

  http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000065/bangkoknoi/fOUNDA/4.doc

  คำค้น : ดำเนินกิจการ


ดำเนินกิจการ