จัดจำหน่าย

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จัดจำหน่าย

 • ช่องทางการจัดจำหน่าย - e-learning BU - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ช่องทางการจำหน่ายทางตรง (Direct Channel) คือการที่ผู้ผลิตได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ไปยังผู้บริโภค ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ หรือผู้ใช้สินค้าทางอุตสาหกรรมโดยตรง ...

  http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/ch9.htm

  คำค้น : จัดจำหน่าย


 • เครือข่ายการจัดจำหน่าย - SAHAPAT CO.,LTD.

  นอกจากนี้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ยังได้มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังนานา ประเทศทั่วโลก โดยเน้นประเทศในแถบอินโดจีนและทวีปยุโรปเป็นหลัก ...

  http://www.sahapat.co.th/th/distribution/about-show.php?id=000006

  คำค้น : จัดจำหน่าย


จัดจำหน่าย