ความร้อน

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความร้อน

 • พลังงานความร้อน - วิกิพีเดีย

  พลังงานความร้อน หรือ พลังงานอุณหภาพ (อังกฤษ: thermal energy) เป็นรูปแบบหนึ่งของ พลังงาน มนุษย์เราได้พลังงานความร้อนมาจากหลายแห่งด้วยกัน เช่น จากดวงอาทิตย์ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/พลังงานความร้อน

  คำค้น : ความร้อน


 • ความร้อน - วิกิพีเดีย

  ในทางฟิสิกส์ ความร้อน (ใช้สัญลักษณ์ว่า Q) หมายถึง พลังงานที่ถ่ายเทจากสสารหรือระบบ หนึ่งไปยังสสารหรือระบบอื่นโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ความร้อน

  คำค้น : ความร้อน


 • อุณหภูมิ ปริมาณควาามร้อนและการถ่ายโอนความร้อน - ฟิสิกส์ราชมงคล

  อุณหภูมิและความร้อน. จากรูป มวลขนาด 1 กิโลกรัม มี อลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง และตะกั่ว แต่ละอันมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน ทำให้ร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส โดยการแช่ไว้ในน้ำเดือด ...

  http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/85/heat.html

  คำค้น : ความร้อน


 • ความร้อน และอุณหภูมิ

  ความร้อน และอุณหภูมิ. พลังงาน (energy) หมายถึง ความสามารถในการทำงาน ตัวอย่างเช่น พลังงานเคมีจากน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ พลังงานมีหลายรูปแบบ ...

  http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/lesa212/6/heat_temp/heat_temp/heat_temp.html

  คำค้น : ความร้อน


ความร้อน