ความพอใจ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความพอใจ

 • ความพอใจในงาน - NovaBizz

  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการทำงาน ตรงกับคำ ภาษาอังกฤษว่า Job Satisfaction มีผู้ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่าน ...

  http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/job-satisfaction.htm

  คำค้น : ความพอใจ


 • ความพอใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  ความชอบใจ, ความพึงพอใจ, Example: คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ ... Consumer satisfaction, ความพอใจของผู้บริโภค [TU Subject Heading]. Job satisfaction ...

  http://dict.longdo.com/search/ความพอใจ

  คำค้น : ความพอใจ


 • ทฤษฎีความพึงพอใจ - GotoKnow

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ. ความหมายของความพึงพอใจ. ความพึงพอใจ ( Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้.

  https://www.gotoknow.org/posts/492000

  คำค้น : ความพอใจ


 • ความพึงพอใจของผู้บริโภค

  1. เพื่อให้เข้าใจทฤษฎีความพึงพอใจของผู้บริโภค. 2. เพื่อให้สามารถอธิบายทฤษฎีความพึง พอใจของผู้บริโภคได้. กลับไปหน้าแรก. เมื่อคลิกก็จะย้อนกลับไปที่หน้าแรกของบทเรียน.

  http://www.stou.ac.th/STOUOnline/lom/data/sec/Lom4/L2/porjai.html

  คำค้น : ความพอใจ


ความพอใจ