ความดัง

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความดัง

 • เดซิเบล - วิกิพีเดีย

  เดซิเบล (อังกฤษ: decibel, dB) เป็นหน่วยวัดเทียบอัตราส่วนระหว่างปริมาณเสียงสองปริมาณ ใช้สำหรับวัดความดังของเสียง นิยมใช้กันมากในทางอคูสติก ฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/เดซิเบล

  คำค้น : ความดัง


 • ระดับเสียงดังแค่ไหน ที่หูเรายังรับได้ ? - MyFirstBrain.Com

  หากจะกล่าวถึง “หู” อวัยวะคู่สำคัญ ซึ่งมีหัวโตๆ ของเรากั้นกลาง นับได้ว่าหูนั้นเป็นระบบ ประสาทสัมผัสที่มีความสำคัญรองลงมาจากตาก็ว่าได้.

  http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=27341

  คำค้น : ความดัง


 • คุณลักษณะของเสียง - ฟิสิกส์ราชมงคล

  ความดัง (Loundness) หมายถึง ความรู้สึกได้ยินของมวลมนุษย์ว่าดังมากดังน้อย ซึ่งเป็น ปริมาณที่ไม่อาจวัดด้วยเครื่องมือใด ๆ ได้โดยตรง ความดังเพิ่มขึ้นตามความเข้มเสียง ...

  http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/95/sound1/sound_4.htm

  คำค้น : ความดัง


ความดัง