การขนส่ง

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขนส่ง

 • การขนส่ง - วิกิพีเดีย

  การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่งแบ่งออกเป็น หมวดใหญ่ดังนี้ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และ อื่นๆ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/การขนส่ง

  คำค้น : การขนส่ง


 • ความรู้เเบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง - Logistics Corner

  13 มี.ค. 2010 ... ความหมายของการขนส่ง คำว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services) ...

  http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1732:2010-03-13-02-31-29&catid=36:transportation&Itemid=90

  คำค้น : การขนส่ง


 • ระบบการขนส่ง - สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย - Thai Federation on Logistics

  การขนส่ง ถูกจัดความสำคัญไว้เป็นลำดับต้นๆ ที่ช่วยสนับสนุนกิจการด้านต่างๆ ให้ประสบผล สำเร็จ ทั้งยังมีบทบาทเป็นดรรชนีชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น ...

  http://www.thailog.org/wikilog/index.php/logistics/transportation/2011-03-01-04-04-16

  คำค้น : การขนส่ง


การขนส่ง