ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงสูง LIMSIRI TRANSFORMER

อัพเดทล่าสุด : 13/04/2012

ข้อมูลผู้ประกาศ

202761

ไม่ระบุ

lmspost

ลิ้มศิริทรานฟอร์เมอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า , กรองน้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้า , กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า , เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า , ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แรงสูง , ไฟฟ้าแรต่ำ
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า , กรองน้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้า , ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า , ติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร ระบบไฟฟ้าภายใน ? ภายนอกอาคาร


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มศิริทรานฟอร์เมอร์ LIMSIRI TRANSFORMER
บริการด้านงาน หม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ามาตรฐาน มอก. , ISO9001 , IEC , ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า , เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง
งานด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าแรง ? ไฟฟ้าแรงต่ำ ครบวงจร , ติดตั้งตู้ MDB ชุดหลัก ? ชุดย่อย ชุดประหยัดพลังงานครบวงจร , งานด้านระบบไฟฟ้า ครบวงจร ,
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกอบกิจการด้านระบบไฟฟ้าจนถึงบัจจุบัน บริษัท ฯใช้มาตรฐานการปฎิบัติงานตามหลักมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง ? การไฟฟ้าส่วภูมิภาค
IEC , หรือกฎอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยด้วยทั่วกัน และมีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้าโดยตรงคอยควบคุมด้านงานระบบไฟฟ้า-แรงต่ำแรงสูง ลูกค้าจึง
มั่น.ใจ ได้ว่า บริษัทฯ ปฎิบัติงานด้วยหลักเกฑ์มาตรฐานสากลโดยสามารถทวนสอบถึงขั้นตอนการปฎิบัติงานได้ทุกขั้นตอน และพร้อมบริการอย่างมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

และด้วยการบริการที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วภูมิภาคบริษัทฯ จึงกำหนดราคาด้านงานบริการและงานติดตั้งระบบไฟฟ้า หรืองานด้านบริการอื่นๆ ต่ำกว่าบริษัทฯ อื่นๆ
หลายเท่าตัว ขอบเขตด้านงานของบริษัทสามารถแบ่งได้ออกเป็นในส่วนของ งานติดตั้ง
ซ่อมบำรุงรักษาและงานอื่นๆ ดังนี้

งานติดตั้ง

ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
ติดตั้ง ออกแบบ ระบบไฟฟ้าแรงสูง และ แรงต่ำภายใน และ ภายนอกอาคาร
ติดตั้ง ออกแบบ ตู้คอนโทรล , ตู้สวิทซ์บอร์ด ,
ติดตั้ง ออกแบบ ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ฯ
ติดตั้ง ออกแบบ ปักเสา - พาดสาย พร้อมวิศวกรรมเซ็นใบรับรองแบบ
งานด้านบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจร
กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
บริการตรวจสอบสภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
จัดจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ามาตรฐานการผลิต มอก. ISO , IEC

งานด้านอื่น

บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า
ตรวจเช็ค ACB
ตรวจเช็ค และทดสอบระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน
ที่ปรึกษา ระบบประหยัดพลังงาน
ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาตด้านระบบไฟฟ้า
ประสานงานระหว่างการไฟฟ้าฯ กับลูกค้า
จัดจำหน่ายชิ้นส่วน , อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง , แรงต่ำครบวงจรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หจก.ลิ้มศิริ ทรานฟอร์เมอร์
Linsiri Transformer Limited Partnership

มือถือ 089-177-4144 , 086-310-9871
สำนักงาน 035-381-150 โทรสาร 035-381-144
http://www.montharakelectric.com
http://www.lms-transformer.com
___________
เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง ,เครื่องกรองน้ำมัน,กล้องส่องอินฟราเรด,
กล้องส่องความร้อน,กล้องอินฟราเรด ,กล้องส่องความร้อนอินฟราเรด,กรองน้ำมันหม้อแปลง,เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง,ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า,ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ,บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ,ทดสอบน้ำมันหม้อแปลง ,วิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง ,ตรวจสอบตู้จ่ายไฟ ,บำรุงรักษาตู้จ่ายไฟ,ส่องหาจุดร้อน ,ส่องกล้องอินฟราเรด, ส่องความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรด,stardom, โรงไฟฟ้าพลังน้ำ, สถานีไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม, ตึก, อาคาร, งานผลิต, อุปกรณ์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้จ่ายไฟฟ้า, มอเตอร์, ไม้ชักฟิวส์, อะไหล่, บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, กรองน้ำมันหม้อแปลง, เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง, กรองน้ำมันเครื่อง, เครื่องกรองน้ำมันเครื่อง, น้ำมันไฮดรอลิค, เครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลง, เครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Diesel, Generator, ตัวรถ, ตู้จ่ายไฟ, ทดสอบ, วิชาการ, เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง, บริการ, กรอง, วิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง,เครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลง,เครื่องทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง ,เครื่องกรองน้ำมัน,กล้องส่องอินฟราเรด,
กล้องส่องความร้อน,กล้องอินฟราเรด ,กล้องส่องความร้อนอินฟราเรด,กรองน้ำมันหม้อแปลง,เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง,ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า,ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ,บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ,ทดสอบน้ำมันหม้อแปลง ,วิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง ,ตรวจสอบตู้จ่ายไฟ ,บำรุงรักษาตู้จ่ายไฟ,ส่องหาจุดร้อน ,ส่องกล้องอินฟราเรด, ส่องความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรด,ไฟฟ้าแรงสูง ,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ,ไฟฟ้าแรงสูง ,ระบบไฟฟ้าแรงสูง

เว็บไซต์ http://lmspost.plazathai.com

ราคา :  ไม่ระบุ

ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงสูง LIMSIRI TRANSFORMER ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงสูง LIMSIRI TRANSFORMER ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงสูง LIMSIRI TRANSFORMER ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงสูง LIMSIRI TRANSFORMER ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงสูง LIMSIRI TRANSFORMER ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าแรงสูง LIMSIRI TRANSFORMER

tags: ไฟฟ้าแรงสูง limsiri transformer

แชร์ประกาศ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า